СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
ДО́ГОВІ́Р
, до́гово́ру, ч.
Взаємне зобов'язання, письмова або усна угода про права та обов'язки між державами, установами, підприємствами та окремими особами
.
Договір склали вже з опішнянськими гончарями на мальовничі гончарські вироби та роменськими кустарями – на плахти і килими
(А. Головко)
;
– В селі люди говорять, що буде війна, – обізвався Сергій .. – Плети! У нас із Німеччиною договір, – ні за яку силу не погоджувався на війну Оксен
(Григорій Тютюнник)
;
Про Ліду не говорили. Наче уклали мовчазний договір: не згадувати, не розпитувати, не лаяти
(Люко Дашвар)
.
(1)
 
Акце́сорний до́гові́р,
юр.
додатковий договір, що існує тільки у зв'язку з іншим, головним договором
.
Cпір за договором застави (акцесорний договір, який існує лише за наявності основного договору), з урахуванням суб'єктного складу, має бути розглянутий у загальному суді
(з наук. літ.)
;
Алеато́рна опера́ція (уго́да) <Алеато́рний до́гові́р>
(2)
 
До́гові́р мі́ни
договір про обмін майна
.
У сторони, яка за договором міни набуває майно, відповідно виникає право власності
(з навч. літ.)
;
Кожна зі сторін договору міни є продавцем того товару, який передає в обмін, і покупцем товару, який одержує взамін
(з мови документів)
;
(3)
 
Колекти́вний до́гові́р
угода, укладена між адміністрацією та профспілковою організацією підприємства, установи або працівників певної галузі виробництва, про умови праці робітників і службовців
.
Колективний договір як одна з важливих форм демократичного самоврядування сприяє визначенню взаємовідносин власника з трудовим колективом в галузі праці, економіки та соціального розвитку підприємства
(з наук. літ.)
;
Після війни Тадей Зілінський до того знахабнів, що відмовився платити кваліфікованим робітникам .. згідно з тарифом, передбаченим колективним договором між профспілкою друкарів і товариством власників друкарень
(Ірина Вільде)
;
(4)
 
Циві́льно-правови́й до́гові́р
угода двох або більше осіб, що спрямована на встановлення, зміну чи припинення цивільних правовідносин
.
В умовах ринкової економіки суспільні відносини зі створення й використання науково-технічних досягнень регулюються цивільно-правовими договорами
(з навч. літ.)
.