СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
ДВИГУ́Н
, а́, ч.
1
.
Машина для перетворення якого-небудь виду енергії на механічну; мотор
.
– Єгоре, – гукнув він свого помічника, який з маслянкою в руках порався біля двигуна
(А. Шиян)
;
Великий південний порт галасував різномовно, гудів двигунами автонавантажувачів
(І. Росоховатський)
;
Поки триває рівномірне гудіння двигуна чи, скажімо, заколисуючий перестук вагонних коліс, ти ще готовий приймати правила гри і витримувати цей обмежений простір
(Ю. Іздрик)
.
2
.
чого, перен., рідко.
Те саме, що руші́й.
Любов і гнів – двигун прогресу на економіці новій
(В. Сосюра)
;
– Вам треба наголосити на основнiй конфронтацiї сил, адже не лiрична лiнiя, а головна боротьба незмиренностей – це контрапункт фiльму, його рушiй, його двигун
(О. Гончар)
.
Заглуши́ти двигу́н (мото́р)
Приглу́шувати / приглуши́ти двигу́н (мото́р)
(1)
 
Ві́чний двигу́н
уявна вічна машина з невичерпним джерелом енергії
.
Вічний двигун не лише можливий – він існує. Сам Космос є вічний двигун
(О. Бердник)
;
І скоро тільки те лишилось по Степані, Що, казано, в тюрмі, в колодязі без дна Шукав він вічного якогось двигуна
(М. Рильський)
;
Як переказує історія людства, існує дуже багато привабливих ідей, приречених на невдачу .. Наприклад, ідея вічного двигуна
(з наук. літ.)
;
(2)
 
Газоріди́нний двигу́н
те саме, що газоди́зель.
Газорідинний двигун всмоктує біогаз самостійно, тому немає необхідності в обладнанні для стиснення газу
(з наук.-попул. літ.)
;
(3)
 
Двигу́н вну́трішнього згоря́ння
теплова машина, в якій хімічна енергія палива, що згоряє в робочій зоні, перетворюється в механічну роботу
.
У другій половині XIX ст. різко зросла потреба в нафті у зв'язку з впровадженням у промисловість двигунів внутрішнього згоряння
(з навч. літ.)
;
У двигунах внутрішнього згоряння звичайно застосовується рідке або газоподібне вуглеводневе паливо
(із журн.)
;
Нараду було присвячено питанням забруднення навколишнього середовища викидами шкідливих речовин при спалюванні палива в котельних установках і двигунах внутрішнього згоряння
(із журн.)
;
(4)
 
Електри́чний двигу́н
двигун, що перетворює електричну енергію в механічну
.
Підігнав машину під кручу, увімкнув електричний двигун і все. Металеві лапи самі гребуть з кручі пісок
(М. Циба)
;
(5)
 
Реакти́вний двигу́н
двигун-рушій, що створює тягу внаслідок швидкого витікання із сопла робочого тіла перев. гарячих газів
.
Реактивні двигуни бувають турбореактивні, пульсуючі (безкомпресорні), прямоточні (ефективно працюють тільки при надзвукових швидкостях) та ракетні
(з наук. літ.)
;
Того дня мали вперше провести пробний політ з включеним реактивним двигуном
(В. Собко)
;
(6)
 
Я́дерний раке́тний двигу́н
двигун, що працює на ядерному пальному
.
Увагу дослідників із різних сфер науки привертають ядерні ракетні двигуни великої тяги
(із журн.)
.