СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
ВІК
, у, ч.
1
.
Тривалість життя людини, тварини, рослини
.
Сей на руках знав ворожити, Кому знав скілько віку жити
(І. Котляревський)
;
Єдине, що від нас іще залежить, – Принаймні вік прожити як належить
(Л. Костенко)
;
// 
Тривалість життя людини, тварини, рослини на певний момент
.
Довгалюк жалкував, що з його віком та професією він не може взяти безпосередньої участі в війні
(М. Трублаїні)
;
Дівчата йому подобались із самого малечку, але з певного віку Сашко з ними близько не товаришував. Не складалось
(Ю. Покальчук)
;
Композитор, піаніст, диригент і органіст Фелікс Мендельсон захворів на інсульт і помер у віці 38 років
(з наук. літ.)
;
На підготовчому відділенні ліцею навчаються 300 дітей віком від 6 до 14 років
(з публіц. літ.)
;
// 
Період, ступінь у розвитку людини; літа
.
Судді тебе й закони зап'ятнали, Тюрма підтяла вік твій молодий
(І. Франко)
;
Стефанія не пам'ятає, щоби плакала. Принаймні в дорослому віці
(І. Білик)
;
Багато дослідників відзначає, що юнацький вік – це період найбільш інтенсивного творчого дозрівання особистості
(з наук. літ.)
;
// 
Відрізок життя людини від зрілого періоду до смерті
.
Вибирай жінку на весь вік
(прислів'я)
.
2
.
Те саме, що сторі́ччя.
Дія діялась в двадцятих роках XIX віку
(І. Нечуй-Левицький)
;
Заговорив Вадим, прокидаючись, тихо: – Так, Маріє, і я люблю твою любов. Але я дивлюсь на нашу сучасність з ХХV віку, коли наша сучасність сива
(М. Хвильовий)
;
Я пишу. Підо мною в генераловій квартирі дзвонять куранти, немов з далечі віків: мірно, журно, елегійно
(М. Куліш)
;
В палаці посеред лісу лежить царівна, яка спить уже багато віків
(О. Бердник)
.
3
.
з означ.
Період часу, який виділяється за певними ознаками; епоха
.
Були віки Троянові, Літа Ярослава, Були бійки і Олега, Сина Святослава
(С. Руданський)
;
В пісок я хочу голову сховати, Щоб лиш того не бачити й не знати. Та не ховаю. Бачу аж до дна Цей вік, що поробив нас жебраками
(Д. Павличко)
;
Людина славна бути може І дбать про нігті разом з тим: Хто вік сучасний переможе? Царює звичай над усім
(М. Рильський, пер. з тв. О. Пушкіна)
;
// 
Відрізок часу, який відповідає геологічному ярусові Землі
.
Геологічний вік порід
.
4
.
розм.
Надзвичайно довгий час; вічність
.
Сьогоднішній вечір їй віком здався
(Панас Мирний)
;
Вік проживеш і не забудеш за цю пишну картину, як часом ніколи не забувається дивно гарний сон. Сонце вдарило з-за лісу червоним промінням на київські гори. Широка зелена Оболонь і Поділ вкрились тінню й потемнішали
(І. Нечуй-Левицький)
;
Він нас учив найглибше поважати Святиню роботящої руки, – І увійшов наш Янка
[Купала]
у віки, Як образ Білорусії крилатий
(М. Рильський)
;
Два роки всього прожив Гордій з мачухою, здавалося ж – віки
(Є. Кротевич)
.
5
.
у знач. присл.
Надзвичайно довго; завжди
.
Раз добром нагріте серце Вік не прохолоне
(Т. Шевченко)
;
Лежить він на рідному полі віки, Шумлять над ним трави і квітнуть квітки. Він бачить, як правнук за плугом іде, Як повно буяє життя молоде
(О. Олесь)
.
(1)
 
Бальза́ківський вік
вік жінки від 30 до 40 років (за іменем французького письменника XIX ст. Оноре де Бальзака, у творах якого більшість героїнь такого віку)
.
Вам доводилось чути розмову двох дам бальзаківського віку?
(І. Кулик)
;
Що за дурниця вживати визначення “бальзаківський вік” для жінок після тридцяти років?
(О. Іваненко)
;
(2)
 
Біологі́чний вік
вік, що визначається залежно від стану обмінних, структурних, функціональних, регуляторних особливостей і пристосувальних можливостей організму
.
– Все-таки ваш біологічний вік, молодий чоловіче, накладає свій відбиток на думки
(М. Малиновська)
;
Якщо біологічний вік значно випереджає хронологічний, це свідчить про передчасне старіння
(з наук.-попул. літ.)
;
Віджива́ти / віджи́ти своє́ (свій вік)
Вік здівува́ти
Закі́нчи́ти [своє́ земне́] життя́ (свій вік)
Занапаща́ти (запропаща́ти, перево́дити) / занапасти́ти (запропасти́ти, перевести́) життя́ (вік, до́лю і т. ін.)
На зла́мі вікі́в (столі́ть, епо́х і т. ін.)
(3)
 
Працезда́тний вік
період у житті людини, коли вона здатна працювати
.
Дітей мали
[батьки]
багато – чотирнадцять – перемінний склад, з якого залишилося двоє – я й сестра (нині лікар). Решта померли в різний час, майже всі не досягнувши працездатного віку
(О. Довженко)
;
(4)
 
Сере́днього ві́ку
уже немолодий, але ще не похилого віку
.
Коли ж гляне
[Петро] –
іде супротив його
[нього]
од хати середнього віку чоловік
(П. Куліш)
;
Вона була людина середнього віку, убрана убого, але дуже чистенько
(Леся Українка)
;
(5)
 
У пова́жнім (пова́жному) ві́ці <Пова́жного ві́ку> <Пова́жний ві́ком>
не зовсім, не дуже старий
.
На задніх лавах було тихо. Там сиділи
[люди]
поважні віком
(Ю. Смолич)
;
За великим столом серед людей поважного віку сиділа Феня і механік МТС Сашко Гомін
(М. Циба)
;
Недарма ж у поважному віці люди найбільше цінують спогади про дитинство і юність
(із журн.)
;
(6)
 
У похи́лім (похи́лому) ві́ці <Похи́лого ві́ку> <Похи́лий ві́ком (літа́ми)>
старий
.
Троє з них уже в похилім віці, старенькі, а решта – нічого, у доброму ще здоров'ї
(Остап Вишня)
;
Приїзд похилого літами, недужого Щепкіна до Шевченка, що вертався із заслання, в Нижній Новгород, був і буде високим взірцем для людей
(М. Рильський)
;
(7)
 
У присто́йнім (присто́йному) ві́ці <Присто́йного ві́ку> <Присто́йний ві́ком>
не дуже молодий, зрілий
.
Він уже в пристойнім віці. Вже на тім'ї лисина. Та і літ йому за тридцять В паспорті записано
(П. Дорошко)
;
Люди, навіть вельми пристойного віку, які опиняються в іншомовному оточенні, змушені швидко пристосовуватися до нових реалій і засвоювати чужу мову
(з газ.)
;
(8)
 
Фізіологі́чний вік
вік людини, що визначається рівнем її фізіологічного розвитку
.
Як показали дослідження людей, що регулярно займаються медитацією, їхній фізіологічний вік набагато нижчий за хронологічний
(з газ.)
;
(9)
 
Хронологі́чний вік
період (у роках, місяцях, днях), прожитий від дня народження до певного відлічуваного моменту
.
Згідно з сучасною класифікацією, заснованою на оцінці багатьох середніх показників стану організму, людей, хронологічний вік яких досяг 60–74 років, називають літніми, 75–89 років – старими, вище 90 років – довгожителями
(з наук.-попул. літ.)
;
(10)
 
Шкільни́й вік <Шкільно́го ві́ку>
період життя в розвитку дітей, який відповідає часові їхнього навчання в школі
.
Пам'ять у дітей молодшого шкільного віку розвивається у двох напрямках – довільності й усвідомлення
(з навч. літ.)
.
(11)
 
Бро́нзовий вік <Бро́нзова доба́>,
архл.
період в історії людства, коли поряд з кам'яними були поширені вироби з бронзи
.
Бронзовим віком називають епоху, наступну після мідного віку. В цей час у виробництві знарядь праці та зброї, крім каменю, застосовували бронзу
(з наук. літ.)
;
Перші знахідки бритви в Європі стосуються раннього періоду бронзової доби
(з наук.-попул. літ.)
;
На берегах і на островах
[Дніпра]
жили люди кам'яного і бронзового віків
(Г. Коцюба)
;
(12)
 
Вік (епо́ха) Просві́тництва,
іст.
період розвитку науки і культури антифеодального спрямування в Західній Європі XVII–XVIII ст
.
Виховання завжди вважалося чи не найголовнішою місією навчання: і в епоху античності, й у вік Просвітництва, і в найновіші часи
(з навч. літ.)
;
(13)
 
Залі́зний вік <Залі́зна доба́>,
архл.
період ранньої історії людства, який характеризується виробленням залізних знарядь праці (ножів, сокир, посуду, зброї і т. ін.)
.
Залізна доба на території України представлена Черняхівською культурою
(з наук. літ.)
;
(14)
 
Кам'яни́й вік <Кам'яна́ доба́>,
архл.
великий доісторичний період часу, впродовж якого люди широко використовували камінь для виготовлення знарядь праці
.
Найтриваліша історична епоха – палеоліт, або давня кам'яна доба. Вона недарма називається кам'яною, бо саме з каменем пов'язані найперші сліди людської діяльності
(з наук. літ.)
;
На Донеччині біля села Антонівки Мар'їнського району знайдено три стоянки людей кам'яного віку
(з наук.-попул. літ.)
;
(15)
 
Мі́дний вік <Мі́дна доба́>,
архл.
епоха переходу від неоліту до бронзового віку; час появи міді та виробів з неї (знарядь праці, зброї і т. ін.)
.
В епоху мідного віку на території нашої країни жило і працювало населення багатьох археологічних культур
(з наук. літ.)
;
Мідна доба на території України представлена Трипільською культурою
(з наук. літ.)
;
(16)
 
Новокам'яни́й вік <Новокам'яна́ доба́>,
архл.
найпізніший період кам'яного віку; неоліт
.
Байкальська історико-географічна експедиція досліджувала десять стоянок новокам'яного віку
(з публіц. літ.)
;
У VII–ІІІ тисячолітті до н. е. настала новокам'яна доба
(з наук. літ.)
;
(17)
 
Сере́дні віки́,
іст.
період європейської історії, що охоплює час від падіння Римської імперії і Великого переселення народів до епохи Відродження та Реформації (кінець V – кінець XV століття)
.
Ще в середні віки мужні чеські воїни, очолювані легендарним народним героєм Яном Жижкою, стояли пліч-о-пліч з героїчними смоленськими полками, з київськими й волинськими козаками на ратному полі під Грюнвальдом
(з публіц. літ.)
;
Чую над нами подих середніх віків: от лицар грає на бандурі, дама його серця виходить на замкову високу башту, на високий повітряний балкон
(І. Нечуй-Левицький)
.
Випада́ти / ви́пасти на віку́
Вихо́дити (іти́) / ви́йти з літ (з ро́кі́в, з ві́ку)
(18)
 
Від вікі́в
завжди, весь час
.
А знаєте ви, що за сила В тій мові, в законі тому? Вона від віків нас водила, Мов стовп огняний через тьму
(І. Франко)
;
Блимає той камінь .. і кам'яними очима своїми глядить на живу воду і сумує, що не гнітить його тягар води, як гнітив від віків
(В. Стефаник)
;
Поміщики кинулися розкопувати кургани, що від віків стояли на їхніх землях
(з наук.-попул. літ.)
;
Відслужи́ти своє́ (свою́ слу́жбу, свій вік)
Вік згорюва́ти
Вік калата́ти / скалата́ти
Вік (рідко віки́) вікува́ти / звікува́ти
Вкороти́ти (зба́вити, прикороти́ти) / вкоро́чувати (збавля́ти, прикоро́чувати) ві́ку (вік, життя́)
Волочи́ти життя́ (вік, дні [за дня́ми])
Доби́ти / добива́ти ві́ку
(19)
 
До ві́ку [ві́чного]
:
а)
 
усе життя; протягом усього життя
.
Невже мені отак до віку каратись?
(Панас Мирний)
;
І нехай краще ми будемо до віку вічного в латаній сіром'язі ходити, аніж людськії сльози квартами міряти
(із журн.)
;
б)
 
ніколи
.
Як вода в Чорному морі не переведеться, поки світ-сонця, так і в Січі до віку вічного не переведуться лицарі
(П. Куліш)
;
У думці ж він відзначив, що коли б Хвостенко зараз видав його, він не простив би йому цього до віку
(В. Малик)
;
Так от в сьому хвилястому та зеленому кутку Звенигородського повіту є двоє сіл: Моринці і Кирилівка, яких до віку вічного не забуде український народ
(з публіц. літ.)
;
Дожива́ти / дожи́ти [свого́] ві́ку ([свій] вік)
До ско́ну вікі́в
До су́ду, до ві́ку (до су́ду-ві́ку)
Зав'яза́ти / зав'я́зувати світ (рідко сві́ту, вік, ві́ку)
Загуби́ти (стра́тити) вік
Зажива́ти / зажи́ти чужо́го ві́ку
Заїда́ти / заї́сти вік
(20)
 
З ві́ку
від природи, від народження
.
Ледащо – з віку ледащо
(приказка)
;
(21)
 
Золоти́й вік
:
а)
 
(кого, чий)
найкращий період у чиєму-небудь житті
.
Важко задумався Ласій над власною долею. Хоч круть-верть хоч верть-круть, а закінчився, виходить, його золотий вік
(Ю. Збанацький)
;
б)
 
(чого)
найбурхливіший період у розвитку, у проходженні і т. ін. чого-небудь
.
– З половини двадцятих по шістдесяті роки був у нас золотий вік панського панування
(Панас Мирний)
;
Жучка відчула, що золотий вік її життя кінчився
(Б. Антоненко-Давидович)
;
З пре́дка (з пре́дка-ві́ку)
З сивини́ (рідко з сиви́зни́) вікі́в (столі́ть)
Із тьми вікі́в
Кінча́ти / кінчи́ти вік (життя́)
Корота́ти вік (літа́)
(22)
 
Мафусаї́лів вік
глибока старість, довголіття
.
Він вигадав байку і про Найду: нібито цей чернець є Богун, якому Господь послав Мафусаїлів вік і якого призначив стати на чолі повстанців
(М. Старицький)
;
(23)
 
На вік вікі́в <На ві́ки́ вікі́в>
назавжди
.
[
Міріам
:]
Так слухай же: чи в огняній геєні, чи в темряві без краю доведеться мені на вік віків з душею пробувати, та радощі моєї не зруйнує сам князь темноти
(Леся Українка)
;
І думав я .. Про подвиг многорічний, що лишився На вік віків, нетлінний і поднесь
[понині]
(М. Рильський)
;
Пам'ятаю: останньою думкою при прощанні з північною столицею було: нам сюди дорога заказана на віки віків
(Ю. Мушкетик)
;
(24)
 
На віку́,
перев. чиєму
:
а)
 
у житті
.
– Як тільки свінуло, я прийшла сюди, блукала кругом палацу, никала по садку, щоб глянути на тебе востаннє на моєму віку, – сказала Подозя
(І. Нечуй-Левицький)
;
Омелько ще перший раз на віку йшов із вечерею, то мати йому й приказувала: – Гляди ж, Омелечку, не поперекидай
(Олена Пчілка)
;
б)
 
протягом життя
.
[
Ряженко
:]
На віку, як на довгій ниві, – чого з козаком не буває
(І. Микитенко)
;
Слідом за ними виїхав Демид Попович, присадкуватий козак, що багато натерпівся на віку своєму
(О. Довженко)
;
(25)
 
На (по) ві́ки ві́чні
:
а)
 
назавжди, навічно
.
Єзуїти ставили свої масивні колегії неначе на віки вічні, неначе сподівались, що ніяка сила, навіть самі пекельні брами, не спроможуться розваляти їх
(І. Нечуй-Левицький)
;
Коли б хоч десята частина з його бажань здійснилась, земля б стала вільною від панів, бо й сама пам'ять про них щезла б на віки вічні
(М. Коцюбинський)
;
б)
 
ніколи
.
Якийсь Кривоніс розбив князя Вишневецького! Не подарую я йому цього по віки вічні, хоч би і мені самому довелось накласти головою
(І. Нечуй-Левицький)
;
Не багряницею, не злотом – Живою кров'ю він
[Т. Г. Шевченко]
кипить. Тому його людським кіотам По віки вічні не вмістить
(М. Рильський)
;
в)
 
завжди, постійно, весь час
.
Гришка мусить мотати до лісу шукати справжніх “друзів”, каятися за свій гріх поліцейський, клястися, що віднині і на віки вічні він знищуватиме німців на всі сто процентів
(П. Автомонов)
;
На роду́ (рідше на віку́) напи́сано <На роду́ напи́саний>
На схи́лі (на схи́лку, на поко́ті) ві́ку (літ, життя́ і т. ін.)
Пережи́ти себе́ (свій вік)
Поба́чити ві́ку
(26)
 
По вікові́чні віки́,
уроч.
назавжди, навічно
.
Ми українці, спрадавна й по віковічні віки В землю свою коріньми, наче дуби, вросли
(В. Бичко)
;
Позбавля́ти / позба́вити життя́ (ві́ку)
(27)
 
По́ки [й] ві́ку (вік, життя́ і т. ін.):
а)
 
до самої смерті
.
– Я його любитиму, поки мого життя...
(Марко Вовчок)
;
– Не сердьтесь, діти! – казав до їх
[них]
Джеря. – Проп'ю свою біду, та й закаюсь пити, поки й мого живоття...
(І. Нечуй-Левицький)
;
б)
 
ніколи
.
Поки вік забуть несила Ні пісень, ні днів булих
(П. Грабовський)
;
Пха́ти вік (біду́, життя́)
Раз на віку́
Сивина́ вікі́в (столі́ть)
Сяга́ти [свої́м корі́нням] в давнину́ (в мину́ле, в глибину́ вікі́в)
Три чи́сниці до сме́рті (до ві́ку)
(28)
 
У віка́х
:
а)
 
назавжди, навічно
.
Коли людина іде на смерть за вітчизну, то ім'я її потім прославляють у віках
(Ю. Винничук)
;
Поезія Т. Шевченка прославила його в віках
(із журн.)
;
б)
 
завжди, вічно
.
Люди твердо вірили, що церква міцна і буде стояти у віках
(із журн.)
;
в)
 
який існує вічно; вічний
.
– Ті, що Україну воздвигли, вони у віках
(О. Гончар)
;
Тут
[у бою]
не було осібних людських життів, жодна людська плоть зокрема не мала ваги, мало вагу щось інше, більше – те, що там, за спинами, у віках
(Ю. Мушкетик)
;
У тьмі вікі́в
Ці́ла ві́чність <Ці́лий вік>