СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
ЕЛЕМЕ́НТ
, ч.
1
.
род.
а,
хім.
Проста речовина, яка не розкладається звичайними хімічними методами на більш прості речовини
.
Тільки два елементи – водень і гелій – мають первісне або, як його ще називають, космологічне походження
(з наук. літ.)
;
Знаючи формулювання періодичного закону та використовуючи періодичну систему елементів Д. І. Менделєєва, можна характеризувати будь-який хімічний елемент і його сполуки
(з навч. літ.)
;
– На Сиваш їду, там, чув по радіо, хімкомбінат новий будується. Добуватимуть з ропи Гнилого моря всі елементи, які тільки є в таблиці Менделєєва
(О. Гончар)
.
2
.
род.
а.
Складова частина чого-небудь
.
Мовні елементи народнопоетичної творчості були, є і будуть животворним ферментом літератури
(М. Рильський)
;
За допомогою ритуально-процесуальних форм упорядковується хаос суспільного життя, вводиться елемент циклічності
(з наук. літ.)
;
// 
спец.
Деталь якого-небудь спорудження, обладнання, механізму
.
Веретено кільцепрядильної машини є одним з основних виконавчих елементів механізму прядіння
(з наук. літ.)
;
// 
род.
у.
Окрема сторона, риса чого-небудь
.
Ви розповідали мені план одної драми.., потім – елементи з нього я пізнала в “Кам'яній душі”
(Леся Українка)
;
Він не помічав за собою елементів честолюбства
(Іван Ле)
;
При монастирях і церквах у XIV – XV ст. були школи, де навчали письма й, можливо, елементів граматики церковнослов'янської мови
(з наук. літ.)
.
3
.
тільки мн., книжн.
Основи чого-небудь, початкові знання в якій-небудь галузі
.
Елементи математики
;
Елементи мовознавства
;
Елементи теорії множин
.
4
.
род.
у,
збірн. і мн.
Представники якої-небудь соціальної групи
.
Тут
[у тюрмі]
основна маса – це кримінальний елемент, злодії-рецидивісти, урки-професіонали. Це чути було з мови, з поведінки
(І. Багряний)
;
– Дуже цікавлять мене окремі епізоди твого неправедного життя і кримінальних елементів, яких ти покриваєш
(А. Кокотюха)
.
5
.
род.
а,
розм.
Про людину, особу (перев. з негативними рисами)
.
Чумака мало не на всіх зборах і нарадах гріють у хвіст і в гриву. Він і відсталий елемент, він і Ковалівку назад тягне
(В. Кучер)
.
6
.
род.
а.
Джерело електричного струму, що входить до складу якого-небудь приладу, пристрою і т. ін. (напр., батареї або акумулятора)
.
Для опалення невеликих приміщень, пересувних побутових приміщень тощо можуть застосовуватися масляні радіатори та нагрівальні електропанелі із закритими нагрівальними елементами
(з наук.-техн. літ.)
.
(1)
 
Несвідо́мий елеме́нт,
зневажл., рідко
людина, яка не дотримується вимог, установлених поточною політичною або культурною ситуацією
.
– Є несвідомі елементи, – співчутливо піддакнув Варивон, ледве стримуючи сміх: усю пересварку Навроцького з Дмитром він почув ще знадвору
(М. Стельмах)
.
(2)
 
Біоге́нні елеме́нти
хімічні елементи, що постійно входять до складу організмів і виконують певні біологічні функції
.
Негативний вплив води на здоров'я людини нерідко пов'язаний із дефіцитом або надлишком біогенних елементів
(з наук. літ.)
;
Кла́рки елеме́нтів
Періоди́чна систе́ма (табли́ця) [елеме́нтів]
(3)
 
Хімі́чний елеме́нт
група атомів з однаковим позитивним зарядом ядра
.
Основними хімічними елементами білкового життя є водень (атомний номер 1), вуглець (6), азот (7), кисень (8) і фосфор (15)
(з наук. літ.)
;
– Всі ви, певно, чули про так звані хімічні елементи .. Ну, наприклад, водень, кисень, залізо тощо
(В. Владко)
;
(4)
 
Чутли́вий елеме́нт
вхідний пристрій автоматичної, телемеханічної або вимірювальної системи, що безпосередньо сприймає будь-які фізичні або хімічні контрольовані величини (або їхні відхилення від певної норми) і перетворює їх на інші величини, зручніші для використання в автоматичних чи вимірювальних системах
.
Найчастіше вихідною величиною чутливого елемента є напруга чи струм або механічне переміщення
(з наук.-попул. літ.)
.