СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
ВИ́БУХ
, у, ч.
1
.
Розрив вибухової речовини, бомби, снаряда, оболонки чого-небудь і т. ін. з дуже сильним звуком та великою руйнівною силою
.
Та в тій хвилі гукнув новий вибух – се був вибух тої пачки динаміту, що лишилася була в Іцковій штольні і .. загорілась
(І. Франко)
;
Жінка запрошує до хати. Відчиняє двері – вибух, двері були заміновані
(О. Довженко)
;
А в місті гули вологі березневі вітри й здалеку було чути грімкі вибухи: то на Дніпрі рвали кригу
(Л. Дмитерко)
;
// 
Хімічний або фізичний процес, при якому за дуже короткий час відбувається звільнення значної кількості енергії, що приводить до ударного, теплового та іншого впливу на навколишнє середовище
.
Коли на Сонці відбуваються вибухи, в атмосферу нашої планети з великою швидкістю вриваються могутні потоки заряджених частинок
(з наук.-попул. літ.)
;
Ядерний вибух
.
2
.
чого, перен.
Раптовий бурхливий вияв якого-небудь почуття або дії
.
Почин сварки – то прорив води, тому перед вибухом сварки покинь ти її!
(Біблія. Пер. І. Огієнка)
;
Коли часом вибух гніву .. каламутив спокій, то лиш на хвилину: зараз після того знов розлягався сміх
(М. Коцюбинський)
;
Почалися голосні розмови з вибухами веселого реготу й дзвоном келехів та острог
(З. Тулуб)
;
Я трохи покуштував газу. Мене ще й досі бере задуха й часом закінчується страшенними вибухами кашлю
(П. Колесник)
.
3
.
перен.
Дуже швидкий, стрибкоподібний розвиток чого-небудь
.
Статистика зафіксувала небувалий вибух цін на сировину й паливо
(з наук.-попул. літ.)
;
Станіслав Лем назвав лавиноподібний характер зростання інформаційних потоків вибухом
(з наук.-попул. літ.)
.
(1)
 
Демографі́чний ви́бух
різке збільшення кількості населення
.
Наслідком високого рівня черняхівської культури та наступних переможних війн праукраїнців було швидке зростання чисельності населення, у наш час сказали б, що відбувся демографічний вибух
(з наук. літ.)
;
(2)
 
Соціа́льний ви́бух
масові виступи населення або певних його прошарків за свої права
.
Невирішення невідкладних шахтарських проблем може призвести до соціального вибуху
(з газ.)
.
(3)
 
Вели́кий ви́бух
за фізико-космологічною теорією – явище, що відбулося приблизно понад 13 мільярдів років тому і привело до виникнення і розвитку Всесвіту з надзвичайно щільного та гарячого стану матерії
.
У перші миті після Великого вибуху температура була, імовірно, настільки висока, що в первинній плазмі у великій кількості народжувалися частинки різної маси
(з наук. літ.)
;
Уся іронія полягає в тому, що Великий вибух не пояснює походження самого Всесвіту. Це лише історія ймовірних подій після нього
(з наук.-попул. літ.)
;
(4)
 
Горта́нний ви́бух,
лінгв.
звук мови, що утворюється в гортані при його вимовлянні раптовим виходом повітря внаслідок повного змикання голосових зв'язок
.
Гортанний вибух властивий багатьом мовам. Саме цей звук додає специфічної “різкості” німецькій мові
(з наук.-попул. літ.)
.