СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
ОЦІ́НЮВАННЯ
, я, с.
Дія за знач. оці́нювати.
У монографії визначено основні критерії оцінювання та розроблення методичного підходу до оцінювання ефективності антикризового управління на підприємстві
(з наук. літ.)
;
Оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін здійснюється на основі результатів поточної успішності, екзаменів та заліків
(з навч. літ.)
.
(1)
 
Зо́внішнє незале́жне оці́нювання,
шк.
визначення рівня навчальних досягнень випускників середніх навчальних закладів, що уможливлює їхній вступ до закладів вищої освіти
.
Вона .. вчилась посередньо, без цікавості, стук-грюк аби з рук, говорила про неї класна. Та й не готувалась вона як слід до того зовнішнього незалежного оцінювання
(Г. Вдовиченко)
;
Результати зовнішнього незалежного оцінювання випускників системи повної загальної середньої освіти використовують для прийому до вищих навчальних закладів та зараховують як оцінку за державну підсумкову атестацію
(з мови документів)
.