СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
ОНОМАСТИ́ЧНИЙ
, а, е, лінгв.
Стос. до ономастики
.
Тематика ономастичних студій розширюється: більшає територія обстеження, глибшає часова перспектива досліджень і дедалі частіше застосовуються етимологічні методи
(з наук. літ.)
;
Ономастичні словники містять власні назви: антропоніми (імена людей), топоніми (географічні назви), гідроніми (назви річок) тощо
(з навч. літ.)
.