СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
НАВАНТА́ЖЕНИЙ
, а, е.
1
.
Дієпр. пас. до наванта́жити.
По дворах, навантажені всяким збіжжям, стоять вози, готові в дорогу
(С. Васильченко)
;
Платили сорок карбованців з навантаженого пуда
(В. Підмогильний)
;
Досліджувався зразок, навантажений розтягальними зусиллями. Із ростом тріщини збільшується жорсткість на згин частин зразка
(з наук. літ.)
;
* Образно.
Одвернувсь
[глобус]
і прорік пихато, Що, мовляв, він і так навантажений Океанами, і хребтами, І державами із столицями, І містами многомільйонними, А дрібниці на кшталт Зачепилівки Взагалі не цікавлять його
(Б. Олійник)
;
// 
наванта́жено, безос. пред.
Незабаром уже машину навантажено вщерть
(Є. Гуцало)
;
На іще одного коня було навантажено якийсь великий і важкий предмет, брезентом перемотаний
(О. Ірванець)
.
2
.
у знач. прикм.
Заповнений вантажем (у 1 знач.), перев. повністю або доверху
.
У Кривоноса були такі силачі, що навантажені вози переносили, наче кошики
(В. Поліщук)
;
Сонце заходило, не поспішаючи, морем пливла навантажена шхуна і тримала курс на захід
(Ю. Яновський)
;
* У порівн.
По тому скаламученому плесу пливли думки тяжкі, як навантажений човен
(І. Пільгук)
;
// 
Який несе важкий, громіздкий і т. ін. вантаж
.
Химерним якимсь караваном ішли навантажені люди
(Іван Ле)
.
3
.
у знач. прикм., перен.
Обтяжений чимось (думками, почуттями і т. ін.)
.
Виклад Дантів тяжкий, навантажений середньовіковою формалістикою. Теми своїх трактатів автор не викладає систематично, в суцільнім зв'язку, але уривками
(І. Франко)
.