СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
МИСТЕ́ЦТВО
, а, с.
1
.
Творче відображення дійсності в художніх образах, творча художня діяльність
.
Уже б тепер не вдав
[тесля]
різьби такої, хоч би хто й замовив, минулося... Тепер аби хоч як, хоч без мистецтва хліба заробити...
(Леся Українка)
;
Аристей назвав чудовиськ “грифонами” – тодішнім грекам ця назва була зрозумілою. Адже на той час у грецькому мистецтві вже сформувалося уявлення про грифона
(Ю. Винничук)
;
– Для того, щоби твір мистецтва був безсмертним, необхідно, аби він вийшов за межі людського
(Ю. Андрухович)
;
– Ну, кому скільки перепаде, якщо Золотий Кінь раптом знайдеться. – Та невже ти гадаєш, що ми його пиляти будемо?! Це ж витвір мистецтва! Він у музеї стоятиме!
(І. Андрусяк)
;
// 
Галузь творчої художньої діяльності
.
Кіно – це режисерське мистецтво, автор сценарію є лише допоміжним виконавцем
(Ю. Андрухович)
;
Зграйка школярів пробігла повз Шлойму до службового входу міського будинку культури, певно, на заняття якогось гуртка, може, й драматургічного мистецтва
(О. Ірванець)
.
2
.
яке, чого.
Досконале вміння в якійсь справі, галузі; майстерність
.
І вчені, і проповідники, і навіть учні академій та університетів охоче дискутували, щоб вправлятися у вищій техніці промовницького мистецтва та тонкощах логіки й казуїстики
(З. Тулуб)
;
Воронцов щоразу був у захваті від свого таджика, коли той керував боєм. Це було справжнє мистецтво, впевнене, завжди винахідливе, точне
(О. Гончар)
;
Рильський виявив у “Марині”, крім прекрасного дару оповідача, мистецтво ліплення пластичних образів
(С. Крижанівський)
;
Іштван мав величезний досвід керування людьми та кораблями, досконало знався на мистецтві навігації
(О. Авраменко)
.
Акаде́мія мисте́цтв
Майстри́ мисте́цтв
Си́нтез мисте́цтв
Храм мисте́цтва (мисте́цтв)
(1)
 
Кінети́чне мисте́цтво
напрям сучасного мистецтва, що використовує т. зв. мобілі (споруди, які приводяться в рух вітром, водою, електрикою, силами магнетизму і т. ін.); кінетизм
.
Не буде перебільшенням сказати, що віссю формотворень кінетичних мистецтв є видовище
(з наук. літ.)
;
Представники кінетичного мистецтва намагалися створювати рухомі конструкції, вдавалися до світлових ефектів
(з навч. літ.)
;
(2)
 
Концептуа́льне мисте́цтво
літературно-мистецький напрям постмодернізму, що оформився наприкінці 60-х – на початку 70-х рр. ХХ ст. в Америці та Європі
.
Представники концептуального мистецтва звертаються до концептуальних об'єктів, що виступають у формі ідей чи проектів
(з наук.-попул. літ.)
;
Піар-технології зробили концептуальне мистецтво модним та дорогим і перетворили деяких його творців на гуру постіндустріального світу
(із журн.)
;
(3)
 
Мисте́цтво для мисте́цтва <Чи́сте мисте́цтво>
естетична теорія і художня практика митців, що не пов'язують художню творчість із суспільним життям
.
Найдовше затримався доповідач над аналізом гасла “мистецтво для мистецтва”, і тут з доказами його ми повинні цілком погодитися
(І. Франко)
;
Хто знає навіть поверхово біографію І. Багряного, тому ясно, що 1944 року він аж ніяк не міг перейматися поезією Юрія Клена, не було ні часу, ні причин на гостро негативну позицію проти визнавців “мистецтва для мистецтва”
(О. Шугай)
;
Ось, наприклад, я від сімнадцяти років до двадцяти двох. Себто у студентські свої літа. Поет-нонконформіст, прихильник чистого мистецтва, шанувальник старого малярства і найновішої рок-музики
(Ю. Андрухович)
;
(4)
 
Монумента́льне мисте́цтво
вид образотворчого мистецтва, що включає архітектурні та скульптурні монументи, настінні розписи, мозаїку і т. ін.
Вражає монументальне мистецтво скіфів. Це насамперед кам'яні скульптури – зображення скіфського прабатька у вигляді суворого воїна
(з наук. літ.)
;
М. Л. Бойчук – визначний український живописець-монументаліст і педагог, один з основоположників українського монументального мистецтва
(з наук.-попул. літ.)
;
(5)
 
Образотво́рче (рідше зобража́льне, зобра́жувальне) мисте́цтво
мистецтво, що втілює художні образи на площині та в просторі (живопис, графіка, скульптура і т. ін.)
.
Апокрифи вплинули і на зображувальне мистецтво, зокрема на іконографію. Так, на іконі “Благовіщення” Богородиця часто зображена не в палаті, де вона читає Святе Письмо, а біля криниці
(з наук. літ.)
;
Характерною особливістю теоретичних орієнтирів дослідників доби Відродження є їхній пильний інтерес до феномену зображальних мистецтв
(з навч. літ.)
;
Це був момент, коли юнак опинився на роздоріжжі і не знав, чому віддати перевагу: літературі чи образотворчому мистецтву
(Б. Лепкий)
;
Добре було б посприяти робітникам з малярськими здібностями увійти в образотворче мистецтво, співакам – у консерваторію, оперу тощо
(Б. Антоненко-Давидович)
;
Які ж то були книги? Крім історії Російської імперії Карамзіна, .. крім книг з історії образотворчого мистецтва, тут були книги і релігійного змісту
(Б. Левін)
;
Шура попросила гостя провести її до Музею образотворчого мистецтва, де вона працювала вже п'ятнадцятий рік
(Олекса Ізарський)
;
(6)
 
Прикладне́ мисте́цтво
мистецтво, творами якого є художньо оформлені предмети практичного призначення
.
Після певної перерви, що була зумовлена нігілістичним ставленням до кустарної промисловості взагалі, в останні десятиліття попит на плетені вироби відчутно зріс. Як витвори прикладного мистецтва вони користуються широкою популярністю
(з наук.-попул. літ.)
;
Того ж дня, повернувшись з виставки, вона через Iнтернет замовила собi купу книжок з прикладного мистецтва
(І. Роздобудько)
;
Тепер готелик .. мав дуже обмежену кількість кімнат, що радше скидалися на експонати виставки прикладного мистецтва, ніж на житлові апартаменти
(І. Карпа)
;
(7)
 
Просторо́ві мисте́цтва
умовна назва образотворчого мистецтва й архітектури
.
Просторові мистецтва умовно й відносно поділяють на образотворчі й необразотворчі
(з наук.-попул. літ.)
;
Сучасне мистецтвознавство – синтетична наука, у якій історично склалися такі головні галузі: загальна теорія мистецтв, просторові мистецтва (живопис, скульптура, архітектура), музикознавство, театрознавство
(з навч. літ.)
;
(8)
 
Садо́во-па́ркове мисте́цтво
мистецтво створення садів, парків та інших озеленюваних ділянок
.
У садово-парковому мистецтві природний рельєф і рослинність поєднуються з архітектурою
(з навч. літ.)
;
Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка – науково-дослідна природоохоронна установа, єдина пам'ятка садово-паркового мистецтва XX століття в нашій країні
(із журн.)
;
Усі парки над схилами Дніпра є пам'ятками садово-паркового мистецтва
(з газ.)
;
(9)
 
Станко́ве мисте́цтво
термін, яким визначають твори образотворчого мистецтва, що мають самостійний характер (у живописі – картина, у скульптурі – статуя, погруддя і т. ін.)
.
У зображенні постатей святих у мініатюрах галицько-волинської школи поступово посилюється вплив станкового мистецтва та настінних розписів
(з навч. літ.)
;
(10)
 
Танцюва́льне мисте́цтво
те саме, що хореогра́фія.
Мета фестивалю – репрезентація музики, літератури, театрального й танцювального мистецтв, ремесел і кулінарії різних народів світу
(із журн.)
;
Якщо ви вирішили освоювати ази танцювального мистецтва, вам не завадить познайомитися з видами танцювальних напрямів, які пропонують сучасні фітнес-клуби
(з газ.)
;
(11)
 
Хорове́ мисте́цтво
мистецтво колективного виконання вокальної музики
.
У Київській Русі центрами хорового мистецтва були монастирі та княжі двори
(з наук. літ.)
;
“Бурлака” – відомий український хор у Великобританії, що популяризує українське хорове мистецтво в країнах Європи й Америки
(з наук.-попул. літ.)
;
Історія чоловічого співу в Україні має давню історію й тісно пов'язана з історією церкви, тож очевидно, що в радянський період цей напрям хорового мистецтва не міг розвиватися
(з газ.)
;
(12)
 
Ювелі́рне мисте́цтво
виготовлення прикрас, предметів побуту та культу з дорогоцінних металів
.
Яскравий сплеск ювелірного мистецтва спостерігається в останній чверті II тис. до н. е., і пов'язаний він великою мірою з міграцією фрако-іллірійських племен у Прикарпаття, Подністров'я та Правобережну Україну
(з навч. літ.)
;
У 1971 р. у скіфському кургані Товста Могила український археолог Б. М. Мозолевський знайшов золоту пектораль IV ст. до н. е. – справжній шедевр стародавнього ювелірного мистецтва
(із журн.)
.