СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
ЛІКВІ́ДНІСТЬ
, ності, ж., фін.
Абстр. ім. до лікві́дний.
За рівнем ліквідності акції поділяють на цінні папери високої, середньої та низької якості
(з навч. літ.)
;
// 
Мобільність активів підприємства, фірми чи банку, що дає змогу забезпечувати своєчасну оплату їхніх зобов'язань
.
Комісія здійснює аналіз платоспроможності, ліквідності та фінансової роботи банків
(з наук.-попул. літ.)
;
Термінові ринки сприяють більш раціональному розподіленню ресурсів, збільшують ліквідність інших ринків
(із журн.)
.
(1)
 
Надли́шко́ва лікві́дність,
фін.
перевищення платіжних можливостей над сумою боргових зобов'язань
.
Надлишкова ліквідність тисне на банки, у них можуть формуватися збитки, оскільки є необхідність платити відсотки за вкладами
(з газ.)
.