СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
КАТЕГОРІА́ЛЬНИЙ
, а, е.
Стос. до категорії (у 1, 2 знач.)
.
Категоріальна структура мислення формується на базі суспільно-історичної практики
(з наук. літ.)
;
Складні слова з дієслівними компонентами за самим категоріальним значенням дієслова відзначаються дещо більшою експресивністю, яка відчутно посилюється, коли дієслово виступає у формі наказового способу
(з наук. літ.)
;
Категоріальний інструментарій мистецтвознавця та літературознавця має бути певною організованою структурою, а не механічно й випадково підібраним набором “засобів аналізу”
(з наук.-попул. літ.)
.