СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
ЗОСЕРЕ́ДЖЕНІСТЬ
, ності, ж.
1
.
Скупчення, розміщення кого-, чого-небудь в одному місці
.
Зосередженість архіву в одному місці забезпечує можливість його серйозного вивчення
(з наук. літ.)
.
2
.
Напруженість, зібраність (думок, почуттів і т. ін.)
.
Перебуті муки та смуток впали на очі й на вид сутінком задуми й якоїсь зосередженості думок
(І. Нечуй-Левицький)
;
– Не чекала? – напівголосно спитав Сагайдачний, і очі його втратили важку зосередженість погляду, заблищали м'яко й радісно
(З. Тулуб)
;
В Шевченка не буває вузькополітичної зосередженості думки й пристрасті: політичне переживання “детонує“ в нього всією цілістю людської душі
(І. Дзюба)
.
3
.
Стан за знач. зосере́джений 5
.
Природна гідність
[Романа]
часто здавалася гордістю, а зосередженість і пориви лихого запалу заслоняли від стороннього ока м'якість доброї, але колючої і трохи сумовитої вдачі
(М. Стельмах)
;
Навіщо зосередженість зіниць і пам'ять ця чіпка тобі навіщо?
(П. Мовчан)
;
Сливка нічого не чув. Він умів одгороджуватися від світу непроникною стіною зосередженості, що була потрібна йому в ті часи, коли він ще мав змогу писати музику
(П. Загребельний)
;
Печать зосередженості незримо лягає на обличчя дозиметристів
(А. Михайленко)
.