СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
ДІЄВІДМІ́НЮВАТИСЯ
, юється, недок., лінгв.
1
.
Мати, утворювати форми дієвідмінювання
.
П'ять частин мови об'єднують змінювані слова (ті, що відмінюються і дієвідмінюються) – це іменник, прикметник, числівник, займенник і дієслово
(з наук. літ.)
.
2
.
Пас. до дієвідмі́нювати.