СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
ДІЄВІДМІ́НЮВАНИЙ
, а, е, лінгв.
Відмінюваний за особами, числами, родами, часами і способами
.
Неозначена форма дієслова і дієприслівник належать до невідмінюваних форм, решта дієслів – до дієвідмінюваних
(з навч. літ.)
.