СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
ДИФЕРЕНЦІЮВА́ННЯ
, я, с.
1
.
Дія за знач. диференціюва́ти і стан за знач. диференціюва́тися; диференціація
.
Коли підприємство чи фірма виробляє асортиментну групу товарів різного рівня якості (високого, середнього і допустимого), то вони можуть використовувати ступеневе диференціювання цін
(з наук. літ.)
;
У Конституції та в Законі “Про бюджетні права” закріплюються права держави та місцевих органів влади і управління на затвердження своїх бюджетів, на диференціювання доходів і видатків між різними ланками бюджетної системи, порядок їх складання, розгляду та ухвалення
(з навч. літ.)
.
2
.
Знаходження похідної або диференціала в математичному аналізі
.
У роботі наведені основи теорії диференціального числення функцій багатьох змінних (диференціювання складної функції, скалярне поле, екстремум функції двох змінних) та математичних методів розв'язання звичайних диференціальних рівнянь
(з наук. літ.)
;
Правило диференціювання складної функції двох змінних аналогічне правилу диференціювання складної функції однієї змінної
(з навч. літ.)
.