СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
ДИФЕРЕНЦІА́ЦІЯ
, ї, ж.
Поділ, розчленування чого-небудь на окремі різнорідні елементи
.
Разом із суспільним поділом праці та диференціацією суспільства на багатих і бідних, вільних і рабів виникає і нове історичне явище – класи
(з наук. літ.)
;
Змінилися значення слів, поширилась їх семантика, слова набули нової диференціації значень
(з наук. літ.)
.
(1)
 
Ге́ндерна диференціа́ція
класифікація груп населення за належністю до певної статі
.
Гендерна диференціація оплати праці, з погляду гендерної теорії, – це різниця в оплаті праці жінок і чоловіків
(з наук.-попул. літ.)
;
Гендерний вимір сприяє виробленню нового погляду на літературний твір, а його інтерпретація з урахуванням гендерної диференціації забезпечує пошук форм, які б відображали символи жіночого досвіду, формуючи тим самим гендерну поетику
(із журн.)
.