СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
ЛІГА́ЗИ
, а́з, мн. (одн. ліга́за, и, ж.).
Клас ферментів, здатних каталізувати з'єднання двох молекул з утворенням нового хімічного зв'язку
.
Через те, що деякі лігази додають вуглекислоту до молекули, вони мають назву карбоксилаз
(з навч. літ.)
.