СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-10 (А-О́БМІЛЬ)
?
ЕТНОКУЛЬТУ́РА
, и, ж.
Сукупність матеріальних і духовних цінностей, вироблених певним етносом упродовж його історії на його власній території засобами етнічного самовираження
.
Етнокультура розглядається дослідником як особливий спосіб буття певної спільноти, внутрішньою формою якого є життєвий досвід
(з наук. літ.)
;
У всіх наших етнічних землях християнська віра злилася зі старою етнокультурою, з язичницькими віруваннями, звичаями, обрядами, побутом, мовою, ментальністю українців
(з навч. літ.)
.