СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
ДВО...
, ДВОХ...
Перша частина складних слів, що означає: 1) який має дві однакові ознаки, два однакові предмети і т. ін., напр.:
двозу́бий
,
двостру́нний
,
двофо́кусний
; 2) який складається з двох частин або є мірою у дві одиниці, напр.:
дволітро́вий
,
двометро́вий
,
двоха́томний
і т. ін
.