СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
КАТЕГОРІА́ЛЬНІСТЬ
, ності, ж.
Абстр. ім. до категоріа́льний.
Основними властивостями сприйняття є категоріальність, предметність, цілісність, структурність, осмисленість, активність і константність
(з наук. літ.)
;
Розуміння мовної категоріальності, категоризації думки в мові ввів у науку О. О. Потебня
(з навч. літ.)
.