СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
ОЦИФРУВА́ННЯ
, я, с., інформ.
Дія за знач. оцифрува́ти.
У збереженні змісту рукописів та рідкісних книг важлива роль належить використанню інноваційних технологій, особливо оцифруванню, що застосовується для створення електронних копій, одержання і зберігання зображень у машиночитаній формі
(з наук.-попул. літ.)
;
Число проєктів з оцифрування друкованих видань в Україні зростає швидкими темпами
(з навч. літ.)
.