СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
ВКИ́НУТІСТЬ
(УКИ́НУТІСТЬ), тості, ВКИ́НЕНІСТЬ (УКИ́НЕНІСТЬ) ності, ж.
Стан за знач. вки́нутий і вки́нений 1, 2.
Рух думки російської релігійної філософії є певною відповіддю на запити зовсім нової історичної ситуації і водночас це звернення до людини-особистості, яка саме на початку XX ст. гостро відчула свою залишеність, вкиненість у світ і потребу здобути якісно інше самовизначення
(з наук. літ.)
;
Пекельний злочин 11 вересня 2001 р. і наступний розвиток подій ознаменували входження людства в принципово нову добу історії – власне, не входження, а вкинутість, оскільки людство стало жертвою маніпуляцій купки зловмисників
(із журн.)
.