СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
ВКАЗІ́ВНІСТЬ
(УКАЗІ́ВНІСТЬ), ності, ж.
Властивість за знач. вказівни́й.
Специфіка семантики тотожності у випадках денотативної тотожності природно передбачає вказівність
(з наук. літ.)
;
Сукупності займенникових слів притаманні ознаки егоцентричності, вказівності, змінної ситуативної або контекстуальної співвіднесеності
(з наук. літ.)
.