СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
БЛИЗЬКОСПОРІ́ДНЕНІСТЬ
, ності, ж.
Властивість і стан за знач. близькоспорі́днений.
Зіставлення сутності російського емоціоналізму й німецького експресіонізму виявляє близькоспорідненість цих течій
(з наук. літ.)
;
Близькоспорідненість російської та української мов, схожість їх структур і разом з тим наявність розбіжностей зумовлюють необхідність постійно враховувати в навчальному процесі як спільне, так і відмінне
(з наук. літ.)
.