СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
БАКАЛА́ВРСЬКИЙ
, а, е.
Стос. до бакалавра і бакалаврату
.
Матеріали дисертації можна використати також для написання підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, бакалаврських та магістерських робіт
(з наук. літ.)
;
При розробці освітньо-кваліфікаційних програм бакалаврської підготовки, на жаль, не дотримано єдиного підходу до змісту нормативних дисциплін
(з навч. літ.)
.