СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
КАТЕГОРІ́ЙНИЙ
, а, е.
Стос. до категорії (у 2 знач.)
.
Розроблено категорійний апарат щодо тих трудових правовідносин, які до створення ринкової системи не існували, зокрема таких, як “неповна зайнятість”, “часткове безробіття”, “колективні трудові спори”, “страйки” і т. ін.
(з наук. літ.)
;
Категорійний менеджмент – система управління асортиментом, метою впровадження якого є максимальне забезпечення потреб кінцевого споживача
(з навч. літ.)
.