СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
ОЦІ́ННІСТЬ
, ності і ности, ж.
Абстр. ім. до оці́нний.
Мова виступає ще і як знаряддя ідентифікації емоцій і в цьому плані опосередковує емоціональну поведінку людини. У деяких специфічних ситуаціях оцінність може навіть переважати над інформативністю
(В. Русанівський)
;
Оцінність – найважливіша інтенціональна категорія публіцистичного дискурсу, за допомогою якої адресант переконує адресата в певних заданих цілях
(з наук. літ.)
;
Тропи в газетно-публіцистичному мовленні є елементом оцінності, використовуються для вираження позитивного чи негативного ставлення до зображуваного
(з навч. літ.)
.