СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
ОНОМАСІОЛО́ГІЯ
, ї, ж., лінгв.
Розділ семасіології, що вивчає номінативні засоби мови, процеси, принципи і способи найменування предметів, явищ і т. ін.
У статті зроблено спробу на ґрунті лінгвістичних розвідок з'ясувати статус поняття “внутрішня форма слова” в ономасіології
(з наук. літ.)
;
Як наука про вираження ідеї ономасіологія досліджує шлях мови від об'єкта до форми його позначення й покликана пояснити, чому мова використовує певну назву для певного поняття
(з наук.-попул. літ.)
;
Проблеми, які вирішує ономасіологія, стосуються особливостей, рис та елементів позамовної і мовної дійсності, що зумовлюють появу номінанта в єдності форми та змісту
(з навч. літ.)
.