СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-12 (А-ПІДКУ́РЮВАЧ)
?
ДИФЕРЕНЦІ́ЙНИЙ
, а, е.
Різний, відмінний, який дозволяє розрізняти щось
.
Лексеми об'єднуються в ряд опозицій та мікропарадигм на основі диференційних ознак
(з наук. літ.)
;
Щоб вивчити попит на ринку, проводять його сегментацію, тобто розбивають на чіткі сегменти: групи реальних та потенційних покупців, щоб здійснити диференційний підхід до них
(із журн.)
.