СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
МАТЕРІАЛОЄ́МНІСТЬ
, ності, ж., спец.
Те саме, що матеріаломі́сткість.
Ефективність використання окремих факторів виробництва визначають такі показники, як продуктивність праці, фондовіддача та матеріалоємність продукції
(з наук.-попул. літ.)
;
Чорна металургія повного циклу відзначається високою матеріалоємністю виробництва, тобто високою витратою сировини
(з навч. літ.)
;
Мінімізувати трудомісткість, матеріалоємність того чи того виробу допомагають розробки науково-дослідних інститутів
(з газ.)
.