СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
БАЙТ
, а, ч., інформ.
Одиниця обсягу інформації, яка дорівнює 8 бітам
.
При використанні сучасних методів кодування інформації один символ тексту – це один байт. Тоді на сторінці підручника міститься близько 2500 байтів інформації, а у всьому підручнику – близько 500 тисяч байтів
(з наук.-попул. літ.)
;
// 
В обчислювальній техніці – частина машинного слова, яка, як правило, складається з восьми бітів і в комп'ютері обробляється як одне ціле
.
В основу алгоритму стиснення за ключовими словами покладено принцип кодування лексичних одиниць групами байтів фіксованої довжини
(з навч. літ.)
;
Одного байта досить для запису двох десяткових цифр
(з навч. літ.)
;
Якщо для зберігання кожного елемента даних вхідної послідовності з десяти цифр відводиться один байт, то вся послідовність займатиме десять байтів пам'яті
(з навч. літ.)
.