СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
ВКЛА́ДЕННЯ
1
(УКЛА́ДЕННЯ), я, с.
1
.
тільки одн.
Дія за знач. вкла́сти
1
.
Вкладення в іноземні валюти – відносно нова тенденція. Ринок валютної торгівлі є найприбутковішим інвестиційним ринком
(з навч. літ.)
;
Стрімкий розвиток фінансових ринків настільки розширив напрямки та способи вкладення грошей, що без знань і досвіду стає важко зорієнтуватися в мозаїці інвестиційних альтернатив
(з навч. літ.)
;
Вкладення коштів в інститути спільного інвестування – новий спосіб збереження та примноження грошей
(із журн.)
;
Вкладення в інвестиційні монети з золота та срібла подекуди вигідніші банківських вкладень
(з газ.)
.
2
.
Те, що вкладене всередину
.
Внутрішні листи і бандеролі з оголошеною цінністю та посилки, відправниками яких є фізичні особи, подаються для пересилання відкритими для перевірки їх вкладення
(з навч. літ.)
;
Електронний бланк опису вкладення рекомендованої та цінної кореспонденції
.
3
.
фін., перев. мн.
Кошти, спрямовані на певні цілі.
Один з аспектів фінансової стійкості – ділова активність – характеризується рівнем вкладень ресурсів банку в доходні активи
(з наук. літ.)
;
До прибуткових, крім короткострокових фінансових вкладень, належать і операції купівлі-продажу закордонної валюти за рахунок коштів у касі та на кореспондентських рахунках
(з навч. літ.)
.
(1)
 
Капіта́льні вкла́дення,
фін.
кошти, спрямовані на відтворення основних засобів виробничого і невиробничого призначення; кошти, вкладені у розширення основних виробничих фондів
.
Навіть у розвинутих країнах 80 процентів валових капітальних вкладень здійснюється за рахунок амортизації і нерозподільних прибутків
(з публіц. літ.)
;
Невід'ємною частиною діяльності підприємства є капітальні вкладення (в основні засоби, будівництво, нематеріальні активи)
(з навч. літ.)
;
(2)
 
Фіна́нсові вкла́дення,
фін.
інвестиції в цінні папери, статутні капітали, витрати на придбання державних цінних паперів, надані позики
.
Департаменту інформатики необхідно забезпечити відділ довгострокових фінансових вкладень програмними та технічними засобами збору, узагальнення та обліку інформації
(з мови документів)
;
Наразі загальна сума фінансових вкладень у виробництво недостатня для його нормального функціонування й розвитку
(з газ.)
.