СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-10 (А-О́БМІЛЬ)
?
А́РКУШ
, а, ч.
1
.
Лист паперу
.
Та й куплю Паперу аркуш. І зроблю Маленьку книжечку
(Т. Шевченко)
;
Перед Густавом лежав цілий аркуш, покритий цифрами
(І. Франко)
;
Каргат вийняв з кишені аркуш паперу, обережно розгорнув і поклав на стіл
(Ю. Шовкопляс)
.
2
.
спец.
Одиниця вимірювання обсягу книги, що дорівнює шістнадцяти сторінкам друкованого тексту
.
Називається воно
[оповідання]
“Тіні забутих предків”, розміром буде трохи більше 3 аркушів друку
(М. Коцюбинський)
.
(1)
 
Температу́рний а́ркуш (лист)
аркуш, на якому записують чиюсь температуру
.
Він поглянув на температурний аркуш і радісно закивав головою – температура була майже нормальна
(Ю. Смолич)
.
(2)
 
А́вторський а́ркуш,
полігр.
одиниця виміру обсягу текстового та ілюстративного матеріалу твору, що є основою для обліку праці автора
.
Один авторський аркуш дорівнює 40 тис. друкованих знаків прозаїчного тексту (враховуючи цифри, розділові знаки та пробіли), або 700 віршованим рядкам, або 3 тис. кв. см площі ілюстративного матеріалу на сторінках видання, а також 40 кілобайтам комп'ютерного тексту (разом із пробілами)
(з навч. літ.)
;
(3)
 
Друко́ваний (друка́рський) а́ркуш,
полігр.
одиниця виміру фізичного обсягу друкованого видання, що дорівнює друкованому відбитку на одній стороні паперового аркуша стандартного формату
.
Кількість сторінок у друкованому аркуші дорівнює кількості часток паперового аркуша; приміром, при 1/16 частці аркуша будь-якого формату в друкованому аркуші буде 16 сторінок, при 1/32 – відповідно 32
(з навч. літ.)
;
Повість п. Ольги зовсім вже не така довга, може, 12 друкованих аркушів
(Леся Українка)
;
(4)
 
Обліко́во-видавни́чий а́ркуш,
полігр.
одиниця виміру обсягу видання, яка, крім обсягу авторських аркушів, ураховує видавничу анотацію, передмову, колонцифри і т. ін., що не є результатом авторської праці
.
До загального обсягу обліково-видавничих аркушів не входить рекламний текст
(з наук.-попул. літ.)
;
У книжкових видавництвах обсяг видань оцінюють в авторських, а також обліково-видавничих аркушах
(із журн.)
;
(5)
 
Паперо́вий а́ркуш,
полігр.
одиниця розрахунку кількості паперу або картону, необхідного для видання твору, визначена в сантиметрах ширини і довжини (перев. 60×90 см)
.
Один паперовий аркуш містить два фізичних друкарських аркуші, а облік паперу здійснюється в одиницях маси (кілограми, тонни), в одиницях площі (квадратні метри)
(з навч. літ.)
;
Ти́тульна сторі́нка <Ти́тульний а́ркуш>
(6)
 
Умо́вний друко́ваний (друка́рський) а́ркуш,
полігр.
умовна одиниця виміру обсягу видання, що дорівнює друкованому аркушу форматом 60×90 см і признач. для розрахунку й порівняння друкованого обсягу видань різних форматів
.
Вираження друкованих аркушів в умовних друкованих аркушах здійснюється за коефіцієнтами переведення, які визначають співвідношення площі паперового аркуша певного формату до площі умовного друкованого аркуша
(з навч. літ.)
;
Обласна газета виходить тричі на тиждень тиражем 22 тис. примірників, обсягом 2 умовних друкарських аркуші
(із журн.)
;
(7)
 
Фізи́чний друко́ваний (друка́рський) а́ркуш,
полігр.
одиниця виміру фізичного обсягу друкованого видання
.
Паперовий аркуш, з якого формується фізичний друкарський аркуш, має два боки, тому з одного паперового аркуша утворюється подвоєне число сторінок
(з навч. літ.)
.