СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
КАТІО́НИ
, ів, мн. (одн. катіо́н, а, ч.), фіз., хім.
Позитивно заряджені іони, що рухаються під час електролізу до катода
.
Катіони в електричному полі рухаються до катода
(з наук. літ.)
;
Продуктом гідролізу звичайно є основна сіль або катіони основної солі
(з навч. літ.)
;
Високі значення від'ємних потенціалів мембран зумовлені дуже низькою активністю катіонів мікроелементів
(з навч. літ.)
.