СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
КАТАЛО́Г
, у, ч.
Список, перелік книжок, рукописів, картин і т. ін., складений у певному порядку, щоб полегшити їх пошук; реєстр (у 1 знач.)
.
Щодо справи каталогу українських книжок.., то як він буде у Вас в рукописі готовий, пришліть мені
(Леся Українка)
;
Тiльки почав я писати каталог книжок, як набої почали бити по нас iз тилу i розриватися пiд моїм вiкном бiля унiатської часовнi
(В. Сосюра)
;
В нашвидку .. заготовленому каталозі з'явились нові назви книг
(Ірина Вільде)
;
Я почав гортати каталог і розглядати репродукції
(О. Шугай)
.
(1)
 
Алфа́ві́тний (абе́тко́вий) катало́г,
[I]бібл.[/I]
бібліотечний каталог, у якому бібліографічні картки розміщаються за алфавітним порядком імен та прізвищ окремих авторів і колективів авторів або заголовків творів та інших документів
.
Алфавітний (абетковий) каталог є обов'язковим у бібліотеці, тому що він відображає весь її фонд
(з навч. літ.)
;
Інформацію про наявність у бібліотеці необхідного документа користувачі можуть отримати з алфавітних каталогів
(із журн.)
;
У залі каталогів до послуг користувачів систематичний і абетковий каталоги, зведений краєзнавчий каталог, систематична картотека статей, тематичні картотеки
(з газ.)
;
(2)
 
Зо́ряний катало́г,
[I]астр.[/I]
каталог зір, складений за якою-небудь ознакою
.
Харківські астрономи працюватимуть над визначенням точного часу, складанням зоряних каталогів, а також вивчатимуть питання про нерівномірність обертання Землі
(з наук.-попул. літ.)
;
(3)
 
Системати́чний катало́г,
[I]бібл.[/I]
каталог, у якому бібліографічні описи розміщені за галузями знань відповідно до визначеної системи бібліотечно-бібліографічної класифікації, згідно з каталоговими індексами, незалежно від шифру книги
.
Систематичний каталог є головним джерелом при виборі книг, оскільки за основним роздільником зібрана вся література з тієї чи іншої галузі знань із подальшою їх деталізацією
(з навч. літ.)
;
У систематичному каталозі картки розміщені за галузями знань
(із журн.)
;
(4)
 
Фундамента́льний катало́г,
астр.
зоряний каталог, який містить дані, що виведені шляхом об'єднання численних спостережень за спеціально вибраними зірками в різних обсерваторіях у різні часи
.
Будова зоряного світу і закономірності рухів зірок можуть вивчатися тільки на основі фундаментальних каталогів, що містять дані багатьох десятків тисяч зірок
(з наук.-попул. літ.)
;
(5)
 
Хронологі́чний катало́г
каталог, у якому записи впорядковані відповідно до дат видання документів (дійсних чи встановлених)
.
Користуватися літературою допомагала система каталогів: хронологічного, систематичного, алфавітного, які поповнювалися відповідно до надходжень
(із журн.)
.