СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
ЗАПИТА́ЛЬНИК
, а, ч.
Зібрання питань на яку-небудь тему, з якої-небудь галузі знань і т. ін.; питальник
.
Вербальну інформацію було зібрано шляхом опитування респондентів за заздалегідь підготовленими запитальниками
(з наук. літ.)
.