СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
ЗАПИ́СКА
, и, ж.
1
.
Аркуш паперу, на якому що-небудь написано
.
– В нас на шибці наліплена записка, що одна кімнатка наймається, – тихо обізвалась Уляся
(І. Нечуй-Левицький)
;
Дубовик нишпорить по кишенях Галининого пальта, витяг якусь записку, підніс до очей
(Г. Епік)
;
// 
Коротенький лист
.
– Вельможна пані! Лист від княгині Карабазі. Просять відповіді, – служниця .. подала баронесі записку
(Леся Українка)
;
Красивим округлим почерком пише
[Стадницький]
записку, все це вкладає в конверт і голосно кричить: – Никаноре!
(М. Стельмах)
.
2
.
Короткий виклад на письмі якої-небудь справи, події
.
– А ти знову щось писав... – Медичну записку про своє голодування в морі
(В. Кучер)
;
Мій прадід Григорій Полетика, депутат від лубенського полку.., наважився заступитися за свій народ і написав до комісії записку
(Ю. Хорунжий)
.
3
.
тільки мн.
Папери із записаними на них спостереженнями, думками, спогадами, зауваженнями і т. ін
.
Шевченко кілька разів у листах до приятелів і в записках своїх стоїть на тому, що до сієї кари і приводу не було!
(О. Кониський)
;
Як же Славко жалував, що перед першим іспитом не зазирав до цих записок!
(Л. Мартович)
;
Він щось дуже довго і повчально говорив, заглядаючи у записки, що лежали перед ним
(О. Донченко)
;
// 
Літературний твір, написаний у формі спогадів або записів, зроблених ким-небудь протягом певного періоду
.
Це ви знаєте – “Записки винищувача” – біографічно-довідкова книга
(Ю. Яновський)
;
// 
Назва деяких наукових видань – збірників статей
.
Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
;
Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія”
.
(1)
 
Доповідна́ запи́ска (рідко нота́тка)
документ на ім'я керівника установи, у якому повідомляють про певний факт, подію, подають звіт про виконання службових доручень або взятих на себе зобов'язань
.
Голова засипав Каринського запитаннями, зажадав, щоб той найшвидше подав про це докладну доповідну записку
(Ю. Шовкопляс)
;
Я уважно читав доповідну записку далі, та професор обійшов питання, яке мене цікавило
(І. Багмут)
;
Доповідна нотатка, додана до щоденника, повідомляла, що його доставив до контррозвідки козак за наказом полковника Дмитра Гая
(Д. Білий)
;
(2)
 
Поя́снювальна запи́ска
:
а)
 
вступна частина основного документа (плану, програми, звіту, проекту і т. ін.)
.
Подерла
[Марина]
всі креслення на дрібні шматочки. Знищила все – розрахунки, пояснювальні записки, креслення
(В. Собко)
;
– Зайдіть до мене... так днів за три. Я підготую проект пояснювальної записки й вам покажу
(Василь Шевчук)
;
б)
 
документ особистого характеру, у якому пояснюють певні дії особи (найчастіше – порушення дисципліни, невиконання роботи)
.
Хiба не забагато вже йому пояснювальних записок, очних ставок, свiдчень. Всiх оцих вiрусiв недовiри. Хiба їх ще не спряжило сонце?
(Ю. Мушкетик)
.