СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
ЗАПИ́РХАНИЙ
, а, е, розм.
Те саме, що зади́ханий 1
.
[
Слуга
:]
Приїхав до пана Сави Хомка, та такий запирханий! Нишком щось має панові сказати
(М. Костомаров)
;
Гладун зупинився перед ним запирханий, якийсь зацькований, з дрижачими поблідлими губами
(О. Гончар)
;
Вони .. запирханого коня коротко, щоб не одірвався, прив'язали до старого воза біля стайні
(І. Кирій)
.