СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
ЖЕ
1
, (після голосних) Ж, част. підсил.
Уживається для підсилення, підкреслення значення того слова, після якого стоїть
.
Нептун же зараз взяв мітелку І вимів море, як світелку
(І. Котляревський)
;
Коник плаче, серце мліє; Кинувсь він до Мурав'я: – Дядьку, он зима біліє! От тепер же згину я!
(Л. Глібов)
;
Люди ж не сміють зійти по тих сходах Геть на верхів'я, туманом повиті
(Леся Українка)
;
// 
Уживається після вказівних займенників та займенникових прислівників, щоб підкреслити подібність кого-, чого-небудь із кимсь або чимсь, вказати на незмінність, постійність кого-, чого-небудь, на розвиток дії в межах одного місця, часу і т. ін
.
Відчинивши тихенько сінешні двері, а потому й хатні, вона полізла в мисник.., потому налапала на стіні ключ від льоху і так же тихенько вернулась до Йона
(М. Коцюбинський)
;
Тієї ж ночі до лабораторії з'явилася жандармерія в супроводі того самого чоловіка в окулярах
(В. Владко)
.