СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE.ТОМИ 1-9. (А-НАСТУ́КУВАТИ)
?
КАТЕГОРІ́ЙНІСТЬ
, ності, ж.
Належність кого-, чого-небудь до категорії, розряду і т. ін., що офіційно присвоюється
.
Числова категорійність належить до активно опрацьовуваних понять у загальнотеоретичному і загальноприкладному аспектах
(з навч. літ.)
.