СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
ВІДПРИСЛІВНИКО́ВИЙ
, а, е, лінгв.
Утворений або похідний від прислівника
.
Серед похідних прийменників переважають відприслівникові
(з наук. літ.)
;
Найменш продуктивною є відприслівникова субстантивація
(з навч. літ.)
.