СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. ТОМИ 1-11 (А-ОЯ́СНЮВАТИ)
?
ВІДПРИКМЕТНИКО́ВИЙ
, а, е, лінгв.
Утворений або похідний від прикметника
.
Сучасні словники фіксують найбільше відприкметникових (безпрефіксальних) прислівників
(з наук. літ.)
;
Крім суфіксації, у відприкметниковому словотворенні значне місце займає усічення з подальшою нуль-суфіксацією
(з навч. літ.)
.